Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

Pauliiinsxo
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Pauliiinsxo
Większość kochała kiedyś kogoś i nigdy nie przestała. Większość nie chce kochać kogoś innego teraz.
Pauliiinsxo
- Znasz to uczucie? - Jakie?  - Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?
— ...

July 17 2017

Pauliiinsxo
Gracja, wdzięk i pewność siebie. Zawsze. Nawet, jeśli się przewrócisz.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaSkydelan Skydelan
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaSkydelan Skydelan
3091 44d7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
Pauliiinsxo
1195 0756
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
"Co" i "Gdyby" to dwa niewinne słowa, ale gdy stoją razem obok siebie, nabierają mocy, by prześladować Cię przez całe życie.
— Listy do Julii
Reposted fromdifferent different viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo

June 30 2017

Pauliiinsxo
Niewielu ludzi potrafi podtrzymywać przyjaźń na odległość. I na ogół to jest znacznie łatwiejsze dla tego, kto odjeżdża, niż dla tych, którzy zostają.
— Rosie Rushton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
8212 19ba
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
Nauczyłam się igrać z losem czy drwić z przeznaczenia. Nauczyłam się zaczynać na nowo i stawiać kropki. Nauczyłam się żyć. Pora nauczyć się Ciebie nie kochać...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
Pauliiinsxo
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaSkydelan Skydelan
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl